Privacy policy (GDPR)

 

Ochrana osobních údajů

Společnost Top Advert, s.r.o. (dále jen „TA“) je potěšena Vaší návštěvou na našich webových stránkách i zájmem o naše produkty. Ochranu soukromí a Vašich soukromých údajů bereme velmi vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně. Osobní údaje, které získáváme prostřednictvím našich aktivit, jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením EU 2016/679 GDPR a § 9 a § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Webové stránky společnosti TA mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na něž se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

Získávání a zpracování osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek ukládají naše webové servery standardně údaje o Vámi používaných prohlížečích a operačních systémech, o webových stránkách, z nichž k nám vstupujete, o webových stránkách, které u nás navštěvujete, či o datu Vaší návštěvy. Z bezpečnostních důvodů, např. pro identifikaci útoků na naše webové stránky, a to po dobu třiceti dnů, se ukládá také údaj o IP adrese, která vám byla přidělena Vaším poskytovatelem internetového připojení.

S výjimkou IP adresy jsou osobní údaje ukládány pouze v případě, svěříte-li nám je pro případ smluvního plnění či jiného důvodu, např. v rámci registrace, ankety, soutěže nebo ze zákonných důvodů.

Užívání a předávání osobních údajů, spojitost s konkrétním účelem

Společnost TA používá Vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, administraci zákazníků, produktové činnosti, plnění smlouvy a marketingové účely vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu daným účelem zpracování Vašich údajů.

Předávání osobních údajů státním institucím a úřadům probíhá pouze v souladu s právními předpisy či na základě plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.

Osobní údaje předáváme jiným subjektům primárně za účelem plnění smlouvy. V rámci tohoto plnění mohou být údaje poskytovány zprostředkovatelům, zejména za účelem zajištění výroby a dopravy daného zboží.

Možnost volby

Subjekt údajů má možnost volby/rozhodování o svých osobních údajích. Pokud chcete uplatnit Vaše rozhodovací práva, zašlete požadavek písemně na naši emailovou adresu: marketing@topadvert.cz

Vašimi právy jsou zejména:

  • právo na přístup k osobním údajům, právo na informace,
  • právo na výmaz, tj. právo být zapomenut,
  • právo na opravu.
  • právo na omezení zpracování.
  • právo na přenositelnost údajů.
  • právo vznést námitku vůči zpracování.

 

Zpravodaj

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru zpravodaje (newsletter). Data uvedená při přihlášení k odběru zpravodaje se mohou použít pouze k jeho zasílání, pokud jste nesouhlasili s jejich širším využitím. Odběr zpravodaje můžete kdykoliv ukončit odhlášením. Tato možnost je součástí každého zpravodaje.

Vyhodnocování uživatelských dat

Abychom mohli identifikovat preference návštěvníků a zejména populární sekce naší internetové nabídky, pracujeme se systémem Google Analytics a systémem Leady. Tak můžeme obsah našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a vylepšovat tak naši nabídku pro Vás.

Pokud nechcete, aby společnost TA shromažďovala a vyhodnocovala informace o Vaší návštěvě, můžete proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku (opt-out). Námitku můžete vyslovit prostřednictvím kontaktů níže.

Bezpečnost

Společnost TA uplatňuje technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila spravované údaje proti manipulacím, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Tato bezpečnostní opatření se v souladu s technologickým vývojem neustále zdokonalují.

Právo na informace

V případě dotazů k tématu zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu údajů, který je Vám dispozici se svými spolupracovníky i v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností.

Kontaktní údaje:
Top Advert s.r.o.
Bratislavká 1/6, 695 01 Hodonín

Infolinka: 840 800 600